2010

  • 15-18.04.2010 – BESKID WYSPOWY
  • 27.07-08.08.2010 – PIENINY, GORCE, BESKID SĄDECKI, BESKID NISKI
  • 22-23.10.2010 – LESKOWIEC