2012

  • 02.03.2012KULIG – Kubalonka – Wisła Czarne
  • 03-06.05.2012 – GORCE
  • 06-10.06.2012 – BESKID WYSPOWY
  • 04-05.08.2012 – BABIA GÓRA
  • 10-18.08.2012 – SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY
  • 24.08-01.09.2012 – BIESZCZADY
  • 20.10.2012 – RYCERZOWA
  • 27-28.10.2012 – BABIA GÓRA
  • 03.11.2012 – MAGÓRA WILKOWICKA