Członkowie

Michał Cieślar, Jan Czyż, Małgorzata Herboczek, Justyna Janik, Piotr Janik,
Elżbieta Jaworska, Patrycja Jaworska, Tomasz Jaworski, Ewa Kłoda-Warzecha,
Marek Kłoda, Elżbieta Macura, Halina Macura, Krzysztof Macura, Mateusz Macura, Paweł Macura, Janusz Nowak, Urszula Nowak, Agnieszka Plinta, Krzysztof Plinta, Mariola Plinta, Miłosz Plinta, Jan Pollok, Andrzej Procner, Bożena Procner,
Janusz Rybczyński, Kacper Sikora, Magdalena Sikora, Przemysław Sikora,
Justyna Warzecha, Agnieszka Wolska, Grzegorz Wolski, Kacper Wolski, Kinga Wolska.