Zarząd

ZARZĄD KOŁA:
Urszula Nowak – Prezes
Krzysztof Plinta – V-ce Prezes
Małgorzata Herboczek – Sekretarz
Ewa Kłoda-Warzecha – Skarbnik
Michał Cieślar – Członek

KOMISJA REWIZYJNA:
Marek Kłoda – Przewodniczacy
Andrzej Procner – Członek